تصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعش

تصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعش
چهارشنبه 24 خرداد 1396 - 15:19

طی هفته ها اخیر تروریست های داعش با حمله به فیلیپین یکی از شهرهای این کشور را تصرف کرده و پرچم خود را به اهتزاز درآورد.

تصاویر بیشتر

تصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعشتصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعشتصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعشتصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعشتصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعشتصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعشتصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعشتصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعشتصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعشتصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعشتصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعشتصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعشتصاویری از فرار مردم وحشت‌زده فیلیپین از چنگ داعش
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها