اهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویر

اهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویر
يکشنبه 28 خرداد 1396 - 13:28

مردم ارومیه همزمان با شبهای قدر، با حضور در مراکز ثابت و سیار انتقال خون به نیازمندان خون اهدا کردند.

تصاویر بیشتر

اهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویراهدای خون در شبهای قدر- ارومیه | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها