«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر

«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر
سه شنبه 30 خرداد 1396 - 13:25

« زن تی وی » اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان است که در 31 اردیبهشت فعالیت خود را آغاز کرده است . تقریبا تمامی عوامل این شبکه زن هستند در حال حاضر مخاطبان این شبکه را زنان در شهرهای بزرگ مانند کابل تشکیل می دهند.

تصاویر بیشتر

«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر«زن تی وی» اولین شبکه تلویزیونی زنان در افغانستان | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها