پناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویر

پناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویر
سه شنبه 30 خرداد 1396 - 14:51

وقوع جنگ و ناامنی در کشورهای مختلف به ویژه سوریه، نیجریه، یمن و سودان جنوبی موجب فرار شهروندان این کشورها به سایر کشورهای جهان شده است. به مناسبت روز جهانی پناهجویان در این گزارش نگاهای داری به بزرگترین کشورهای پناهجوفرست و پناهجوپذیر جهان.

تصاویر بیشتر

پناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویرپناهجویان در کشورهای مختلف | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها