کنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویر

کنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویر
يکشنبه 11 تير 1396 - 12:12

کنسرت ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و با خوانندگی علی اصغر شاهزیدی شامگاه شنبه در عمارت چهلستون اصفهان برگزار شد.‎

 

 

تصاویر بیشتر

کنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویرکنسرت ارکستر ملی ایران در اصفهان | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها