لندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویر

لندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویر
يکشنبه 11 تير 1396 - 12:52

تظاهرات هزاران تن از مردم انگلیس در خیابان های شهر لندن در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت «ترزا می».

 

 

تصاویر بیشتر

لندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویرلندن / تظاهرات در مخالفت با سیاست ریاضتی دولت | تصاویر
دسته بندی ها :

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها