شب های تاریک مردم غزه | تصاویر

شب های تاریک مردم غزه | تصاویر
يکشنبه 11 تير 1396 - 14:11

کمبود برق در منطقه محاصره شده نوار غزه مردم را با یک بحران جدی مواجه کرده است.

تصاویر بیشتر

شب های تاریک مردم غزه | تصاویرشب های تاریک مردم غزه | تصاویرشب های تاریک مردم غزه | تصاویرشب های تاریک مردم غزه | تصاویرشب های تاریک مردم غزه | تصاویرشب های تاریک مردم غزه | تصاویرشب های تاریک مردم غزه | تصاویرشب های تاریک مردم غزه | تصاویرشب های تاریک مردم غزه | تصاویرشب های تاریک مردم غزه | تصاویرشب های تاریک مردم غزه | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها