اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویر

اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویر
يکشنبه 11 تير 1396 - 17:44

نهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی روز یکشنبه در مشهد و با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان برگزار شد. در این اجلاس سید عمار حکیم رهبر ائتلاف ملی عراق نیز حضور داشت.

تصاویر بیشتر

اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویراجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی در مشهد | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها