کنفرانس ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه | تصاویر

کنفرانس ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه | تصاویر
يکشنبه 11 تير 1396 - 19:03

کنگره بین المللی ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه روز یکشنبه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.

تصاویر بیشتر

کنفرانس ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه | تصاویرکنفرانس ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه | تصاویرکنفرانس ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه | تصاویرکنفرانس ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه | تصاویرکنفرانس ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه | تصاویرکنفرانس ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه | تصاویرکنفرانس ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه | تصاویرکنفرانس ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه | تصاویرکنفرانس ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه | تصاویرکنفرانس ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه | تصاویرکنفرانس ایالات متحده، حقوق بشر و گفتمان سلطه | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها