دیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویر

دیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویر
سه شنبه 13 تير 1396 - 10:06

«پاتریک پویانه» مدیر عامل شرکت توتال فرانسه روز دوشنبه با حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری دیدار و گفت و گو کرد.

تصاویر بیشتر

دیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویردیدار مدیرعامل شرکت توتال فرانسه با رئیس جمهوری | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها