دور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویر

دور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویر
سه شنبه 13 تير 1396 - 13:31

دور چهارم رقابت های شطرنج قهرمانی غرب آسیا روز سه شنبه در محل فدراسیون شطرنج برگزار شد.این رقابت ها از نهم تیرماه و با حضور 30 شطرنجباز مرد و 20 بازیکن زن در 9 دور به روش سوئیسی در تهران در حال برگزاری است.

تصاویر بیشتر

دور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویردور چهارم رقابت های شطرنج غرب آسیا | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها