آوارگی از ترس جنگ در سودان جنوبی | تصاویر

آوارگی از ترس جنگ در سودان جنوبی | تصاویر
سه شنبه 13 تير 1396 - 14:36

ده ها هزار نفر از مردم سودان جنوبی به دلیل جنگ داخلی و خشونت های قبیله ای، خانه و کاشانه خود را ترک کرده و مجبور شده اند در کمپ های آوارگان زندگی کنند


 

تصاویر بیشتر

آوارگی از ترس جنگ در سودان جنوبی | تصاویرآوارگی از ترس جنگ در سودان جنوبی | تصاویرآوارگی از ترس جنگ در سودان جنوبی | تصاویرآوارگی از ترس جنگ در سودان جنوبی | تصاویرآوارگی از ترس جنگ در سودان جنوبی | تصاویرآوارگی از ترس جنگ در سودان جنوبی | تصاویرآوارگی از ترس جنگ در سودان جنوبی | تصاویرآوارگی از ترس جنگ در سودان جنوبی | تصاویرآوارگی از ترس جنگ در سودان جنوبی | تصاویرآوارگی از ترس جنگ در سودان جنوبی | تصاویر
دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها