بازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتور

بازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتور
سه شنبه 13 تير 1396 - 17:21

باید در نظر داشت، قرار دادن بن نایف در بازداشت خانگی می تواند تصویر «برادرانه» ای که بین دو محمد ترسیم شد، خدشه دار و بلکه کاملا از بین ببرد آن هم در حالی که محمد بن سلمان روز بیعت برای بوسیدن پای بن نایف به سمت او خم شد.

تصاویر بیشتر

بازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتوربازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتوربازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتوربازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتوربازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتوربازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتوربازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتوربازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتوربازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتوربازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتوربازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتوربازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتوربازداشت بن نایف در کاخ !!! | کاریکاتور

پربیننده ترین خبرها