سوریه: نشست آستانه کارآمدتر از ژنو است

سوریه: نشست آستانه کارآمدتر از ژنو است
چهارشنبه 14 تير 1396 - 08:57

وزیر آشتی ملی سوریه گفت که نشست های آستانه بهتر از نشست های ژنو به فرایند آشتی در این کشور کمک کرد.

العالم - سوریه

علی حیدر وزیر آشتی ملی سوریه گفت: ساختار ژنو درباره حل و فصل اوضاع سوریه را نمی توان با ساختار آستانه از جنبه موثر بودن در فرایند آشتی مقایسه کرد زیرا آستانه در این فرایند موثر بود.

وی با اشاره به اینکه آشتی ملی به روند سیاسی در سوریه کمک می کند، افزود: روسیه کشوری دوست است که از روز اول به ملت سوریه کمک کرده است.

فکر می کنم که روسیه از هرگونه ساختار و طرحی را که به حل و فصل اوضاع سوریه کمک کند، حمایت می کند. منظور آستانه و ژنو است.

علی حیدر درباره مناطق کاهش تنش در سوریه ابراز نگرانی کرد که احتمال دخالت خارجی در این مناطق بویژه از سوی ترکیه و قطر وجود دارد که این امر دخالت در امور داخلی سوریه محسوب خواهد شد.

وی با اشاره به حمایت مالی خارجی از گروههای مسلحی در سوریه و عدم تمایل آنها برای ورود به هرگونه آشتی با دولت سوریه گفت: اقدامات تعدادی از کشورهای حامی گروههای مسلح در خاک سوریه بویژه فعالیت های ترکیه که خود یکی از کشورهای ضامن توافقنامه های آستانه است، سوالاتی را ایجاد می کند.

علی حیدر پیش بینی کرد که ترسیم مرز مناطق کاهش تنش با دشواریهایی به خاطر تلاش برخی کشورها و درصدر آنها عربستان و قطر و ترکیه برای الحاق یا مستثنی کردن برخی نواحی از شمول این مناطق با توجه به اولویت های سیاسی خودشان روبرو شود.

وی تاکید کرد که اعضای کمیته آشتی ملی آتی سوریه فقط از شهروندان سوری خواهند بود.

6

پربیننده ترین خبرها