يک فعال سياسي:

خيزش مردمي دربحرين ادامه دارد

خيزش مردمي دربحرين ادامه دارد
دوشنبه 20 تير 1390 - 08:32

لندن (العالم)- فعال سياسي بحرين با تاکيد بر تداوم خيزش مردمي تا تحقق مطالبات قانوني آنها، تاکيد کرد رژيم بحرين در زمينه گفت وگو و يافتن راه حل مسالمت آميز براي رفع بحران موجود جدي نيست.

علي الفرج دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: تداوم سرکوب ها نشانگر آن است که حکومت همچنان به راهکارهاي امنيتي و برخورد پليسي در مواجهه با مردم معتقد است و طرح گفت و گو را با هدف پوشش رسانه اي و تبليغاتي براي کاهش فشارها مطرح کرده است.

الفرج افزود: از جوانان 14 فوريه نماينده اي در اين گفت وگوها حضور ندارد گفت وگوهايي که اکثر شرکت کنندگان در آن به جاي مخالفان حاميان حکومت هستند.

فعال سياسي بحريني گفت: در اين گفت وگوها، مذاکرات واقعي ميان دو طرف بحران وجود ندارد.

وي تاکيد کرد که تبعيض ضد شيعيان در مراکز بهداشتي و آموزشي و ديگر مراکز و نهادها شکل علني به خود گرفته است.

الفرج همچنين به تداوم سياست تغيير ترکيب جمعيتي بحرين و اعطاي تابعيت به غير بحريني ها براي تحت شعاع قرار دادن اکثريت جمعيت شيعيان اشاره کرد.

وي علت تداوم خيزش مردم بحرين را بي اعتمادي آنان به گفت وگوهاي جاري عنوان و خاطر نشان کرد که حاصل اين گفت وگوها فقط ارايه توصيه هايي به پادشاه و نه تحقق مطالبات مردم خواهد بود.

الفرج گفت: نتيجه اين خواهد شد که پادشاه نيز مواردي را که مطابق با ديدگاه اش باشد بر مي گزيند و مطالبات مردم همچنان بي پاسخ خواهد ماند.

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها