احزاب ديدار مشترک خواستار سرنگوني صالح شد

 احزاب ديدار مشترک خواستار سرنگوني صالح شد
دوشنبه 20 تير 1390 - 16:27

دمشق (العالم)- عضو هيات موسس کميته هاي مردمي يمن با اشاره به درخواست "احزاب ديدار مشترک" (احزاب مخالف يمن) براي گسترش فعاليت هاي انقلابي تا سرنگوني رژيم علي عبدالله صالح رييس جمهور ديکتاتور اين کشور از اين خواسته استقبال کرد.

اين در حالي است که تا پيش از اين احزاب ديدار مشترک با پيوستن به طرح گفت وگو با رژيم يمن و پذيرش طرح هاي شوراي همکاري خليج فارس راه خود را از انقلابيون يمن تا حدودي جدا کرده و به شائبه همکاري با رژيم حاکم براي تقسيم قدرت دامن زده بود.
 
"نايف الشرعبي"  دوشنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم ، گفت: اقدام اخير علي عبدالله صالح در زمينه اعلام موافقت با طرح شوراي همکاري خليج فارس با هدف بازگرداندن امور به وضعيت قبل از شروع انقلاب مردم يمن در شش ماه گذشته صورت گرفته است.

وي تصريح کرد که زمان براي مطرح کردن دوباره طرح شوراي همکاري خليج فارس گذشته است و نمي توان دوباره اين طرح را اجرا کرد.

عضو هيات موسس کميته هاي مردمي يمن اظهار داشت: شهرهاي مختلف يمن مانند الحديده درحال حاضر درمعرض حمله نيروهاي گارد رياست جمهوري يمن است و مردم  توسط اين نيروها کشته مي شوند.

الشرعبي افزود: موضع احزاب ديدار مشترک درتشديد فعاليت هاي انقلابيون تا سرنگوني همه ارکان و بقاياي رژيم علي عبدالله صالح ، مايه خرسندي مردم يمن و انقلابيون حاضر درصحنه است.

وي پيش بيني کرد که در روزهاي آينده فعاليت هاي انقلابيون يمن درهمه استان هاي کشور افزايش يابد.

 عضو هيات موسس کميته هاي مردمي يمن با اشاره به تصميم احزاب ديدار مشترک براي تشکيل شوراي انتقالي و انتخاب اعضاي اين شورا از استان هايي که رژيم عبدالله صالح بر آن سلطه ندارند؛ گفت: اين مساله قابل قبول نيست زيرا شوراي انتقالي بايد نماينده همه استان هاي کشور باشد.

الشرعبي درباره ملاقات مشاور رييس جمهوري آمريکا در امور مبارزه با تروريسم با رييس جمهوري يمن در بيمارستاني در رياض خاطرنشان کرد: اين ديدار نشان مي دهد که آمريکا و رژيم آل سعود به توطئه هاي خود عليه يمن براي سرکوب انقلاب اين کشور تلاش مي کنند.

عضو هيات موسس کميته هاي مردمي يمن افزود: توطئه هاي آمريکا و آل سعود و کشورهاي همپيمان آن ها براي سرکوب انقلاب مردم يمن و مصادره آن متوقف نخواهد شد.

وي درباره طرح آمريکا و رژيم آل سعود در زمينه اعزام گروه هاي مسلح براي کشتار تجمع کنندگان درهمه استان هاي يمن هشدار داد.

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها