سردبير مجله صوت اليمن تاکید کرد:

ارتباط احزاب دیدار مشترک با آمریکا و عربستان

ارتباط احزاب دیدار مشترک با آمریکا و عربستان
شنبه 25 تير 1390 - 13:13

يک فعال يمني تاکيد کرد، تشکيل شوراي ملي بدون حضور جوانان انقلابي يمن از سوي تشکل "احزاب ديدار مشترک"، به درخواست آمريکا و عربستان است.

"عبدالعالم الشميري" روز شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم با تاکید بر اینکه جوانان يمن بدون وابستگی به هيچ حزب يا جريانی، انقلاب را آغاز کردند، اظهار داشت: شورايی که تشکل موسوم به "احزاب ديدار مشترک" سعي دارد بدون حضور جوانان انقلابی آن را تشکیل دهد، بی فایده خواهد بود.

وی افزود: انقلاب جوانان درهفته هاي اول پايه هاي رژيم علي عبدالله صالح ديکتاتور يمن را پس از 3 دهه به لرزه در آورد.

الشميري خاطرنشان کرد: تشکل احزاب ديدار مشترک پس از شکست از حزب حاکم یمن برای مشارکت در دولت، عناصر خبره خود را با وقت کشي و مانورهای سياسي در ميان محافل جوانان انقلابی نفوذ دادند و اين عناصر توانستند با سخنان خود در جمع جوانان انقلابي تاثير گذاشته و کنترل شوراي هماهنگي جوانان انقلاب را به دست گيرند.

وي تاکید کرد: تشکل ديدار مشترک با فرمان آمریکا شرايط را براي واشنگتن و رياض به منظور تدوين نقشه جديدی برای آينده يمن فراهم کرده است.

الشمیری درباره بازگشت احتمالی دیکتاتور یمن در روز يکشنبه گفت: بازگشت يا عدم بازگشت عبدالله صالح ديگر براي مردم يمن و جوانان انقلاب هیچ اهميتي ندارد، سخن درباره بازگشت او شايعه اي بيش نيست که حزب حاکم و عناصر بازمانده رژيم يمن از يک ماه پيش تاکنون آن را مطرح مي کنند.

وي در عين حال اظهار داشت: اگر عبدالله صالح به يمن بازگردد؛ بنا به دستور عربستان و آمريکا خواهد بود و  تشکل ديدار مشترک بايد آنچه را که اين دو کشور به آنها ديکته مي کنند، اجرا کند.

سردبیر مجله صوت الیمن افزود: طرح شوراي همکاري خليج فارس همچنان پابرجاست و تشکل ديدار مشترک وادار خواهد شد تا آن را براي بار دوم پس از اصلاح برخي بندها امضا کنند؛ در اين بندها تاکيد مي شود که عبدالله صالح رئيس جمهوري تشريفاتي باشد و آمريکا و عربستان همین را مي خواهند.

وي درباره تصميم تشکل احزاب ديدار مشترک براي تشکيل شوراي ملي يک روز قبل از بازگشت احتمالي عبدالله صالح گفت: تشکل ديدار مشترک قادر نيست به تنهايي شوراي انتقالي را مطابق خواست جوانان تشکيل دهد، زيرا اين شورا بي فايده است چرا که اعضاي آن به رهبران تشکل ديدار مشترک و سران جدا شده از رژيم عبدالله صالح و روساي برخي قبايل محدود خواهد بود و در آن جوانان انقلاب مشارکت نخواهند داشت.دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها