وقاحت گروه طرفدار غرب 14 مارس؛

توسل به بيگانگان براي براندازي دولت لبنان

توسل به بيگانگان براي براندازي دولت لبنان
چهارشنبه 29 تير 1390 - 16:13

عضو دفتر سياسي جريان المستقبل (جريان سعد حريري) درخواست کمک خارجي و توسل به بيگانگان، از سوي گروه طرفدار غرب "14 مارس" براي براندازي دولت جديد به رياست نجيب ميقاتي را اقدامي قانوني و در راستاي حفاظت از حاکميت لبنان و حفظ اعتبار دولت برشمرد.

"محمد مراد" چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم همچنين دولت لبنان به رياست نجيب ميقاتي را دولت حزب الله عنوان کرد و مدعي شد که دولت ميقاتي در نتيجه اقدامات و برخوردهاي امنيتي مشخص و شناخته شده اي بر سر کار آمد و اين کار را تحت پوشش اعمال فشار و تهديد توسط برخي گروه ها عملي کردند.

مراد ادعا کرد که دولت لبنان به شيوه اي دموکراتيک بر سر کار نيامده است.

وي به دروغ دولت جديد را دولتي زاده حزب الله دانست و گفت: اين حزب طرف هاي مختلف را از طريق مستقيم و غيرمستقيم عليرغم اکراه وادار به روي کار آوردن اين دولت کرد.

اين در حالي است که دولت جديد لبنان به دنبال سقوط دولت گروه طرفدار غرب 14 مارس به رياست سعد حريري از سوي گروه طرفدار مقاومت 8 مارس تشکيل شده است که حزب الله يکي از اعضاي اين گروه است.

عضو دفتر سياسي جريان المستقبل مدعي شد که نخست وزير لبنان نتوانسته آن گونه که قول داده بود کابينه اي تکنوکرات تشکيل دهد وهمچنين اعضاي کابينه جديد را سبب تحريک ديگران برشمرد.

مراد همچنين ، بيانيه هيات وزيران را نشانه آن دانست که اين وزيران نماينده لبنان نيستند و نتيجه گيري کرد که اين مساله بهترين دليل بر ضرورت براندازي اين دولت است.

وي در ادامه ادعاهاي خود گفت: سعد حريري دست خود را براي تشکيل دولت وحدت ملي با مخالفان دراز کرده بود هر چند قادر بود که به تنهايي کابينه را تشکيل دهد.

اين در حالي است که کابينه حريري به دنبال خروج وزراي گروه 8 مارس از اکثريت افتاد و سقوط کرد.

عضو دفتر سياسي جريان المستقبل (جريان سعد حريري) همچنين درخواست گروه 14 مارس براي جمع آوري سلاح ( سلاح حزب الله ) را منطبق با قطعنامه 1701 شوراي امنيت و در راستاي اجراي قطعنامه 1559 اين شورا دانست.

اين در حالي است که سلاح مقاومت لبنان همواره براي دفاع از اين کشور در برابر تجاوزگري دشمن صهيونيستي بکار گرفته مي شود به طوري که حزب الله توانست اين رژيم را از تعدي به خاک لبنان بازدارد و بخش هاي وسعي از اراضي اشغالي لبنان را بازپس بگيرد.

مراد در ادامه گفت: هدف اصلي از تشکيل انجمن گفت و گوي ملي فقط همکاري با جامعه بين المللي و شوراي امنيت در خصوص خلع سلاح گروه ها در لبنان بود.

وي مدعي شد: اگر سلاح ( حزب الله ) جمع آوري شود موجب حفاظت از دولت و اعتبار آن خواهد بود و نهادهاي زير مجموعه دولت را حفظ خواهد کرد و سيادت را به دولت باز خواهد گرداند.


عضو دفتر سياسي جريان طرفدار غرب "المستقبل" در ادامه حملات خود به حزب الله در باره دلايل سقوط دولت حريري نيز اينچنين داستان سرايي کرد: دولت حريري در پي توافق سيد حسن نصر الله دبيرکل حزب الله لبنان با بشار اسد رييس جمهور سوريه و تاييد ايران سقوط کرده است.

وي با بيان اين که درخواست جريان 14 مارس براي دخالت طرف هاي خارجي جهت حل مشکل لبنان و براندازي دولت ميقاتي منافاتي با برقراري حاکميت لبنان ندارد؛ ادعا کرد که اين کار براي محافظت از لبنان و سازمان ها و نهادهاي دولتي آن صورت مي گيرد.

مراد افزود: گروه 14 مارس (گروه طرفدار غرب) در مقابل هر گامي که دولت ميقاتي بر مي دارد ، گام هايي مطالعه شده و جدي اتخاذ خواهد کرد.

وي گردن نهادن به راي سياسي و فتنه انگيزانه دادگاه بين المللي رسيدگي به پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان را به عنوان آزمايشي بزرگ براي اعتبار دولت ميقاتي مطرح کرد و مدعي شد که حزب الله مخالف جريان يافتن اين پرونده است. 

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها