مردم مصر به شوراي عالي نظامي اعتماد ندارند

مردم مصر به شوراي عالي نظامي اعتماد ندارند
شنبه 1 مرداد 1390 - 09:08

هماهنگ کننده ائتلاف انقلابيون مصر گفت: مردم و انقلابيون به دليل خودداري شوراي عالي نظامي و دولت مصر در ايجاد تغييرات ريشه اي پس از پيروزي انقلاب، ديگر اعتمادي به آنها ندارند.

عمر الوکيل شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم، دولت جديد را برآورنده مطالبات انقلابيون ندانست و افزود: رژيم حسني مبارک به علت تداوم فعاليت برخي مسوولان برجسته اين رژيم و حاضر بودن آنها سر پست هايشان،هنوز سرنگون نشده است.

وي گفت: وزراي جديد همان وزراي رژيم حسني مبارک هستند و عقايد گذشته خود را حفظ کرده اند.
 
الوکيل تظاهرات و تجمع هاي ميدان التحرير را براي فشار به دولت جهت اجراي اهداف انقلاب، از گزينه هاي انقلابيون اعلام و خاطرنشان کرد: حسني مبارک که فردي ديکتاتور ، سرکوبگر و بسيار سرکش بود؛ نتوانست در برابر انقلابيون ايستادگي کند و 18 روز پس از حضور انقلابيون در ميدان التحرير از قدرت کناره گيري کرد.
 
هماهنگ کننده ائتلاف انقلابيون مصر افزود: ما نمي خواهيم که شوراي عالي نظامي را منحل کنيم بلکه از اين تشکيلات مي خواهيم انقلاب را به رسميت بشناسد و اهداف آن را اجرا کند نه اينکه به طور برنامه ريزي شده براي از بين بردن انقلاب گام بردارد.

الوکيل گفت: امروز شرايط ميدان التحرير همان ميدان التحرير هفته اول آغاز انقلاب است.
 
وي از برخي انقلابيون به علت طرفداري از شوراي عالي نظامي که منجر به تضعيف جزئي متحصنين ميدان التحرير شده است ، انتقاد کرد و افزود: انقلابيون به تظاهرات و خواسته هاي خود براي برخورداري از زندگي شرافتمندانه ، برقراري عدالت ، تحقق آزادي و محاکمه مفسدان و قاتلان مردم ادامه خواهند داد .

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها