عضو کنگره عمومي کمک به مردم بحرين تاکید کرد:

بی اعتمادی بحرینی ها به رژیم آل خلیفه

بی اعتمادی بحرینی ها به رژیم آل خلیفه
شنبه 1 مرداد 1390 - 14:23

عضو کنگره عمومي کمک به مردم بحرين گفت: مردم و مخالفان به رژيم حمد بن عيسي آل خليفه پادشاه بحرين هيچگونه اعتمادي ندارند.

قاسم الهاشمي شنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم اظهار داشت: گروه هاي سياسي بحرين با وجود عدم اعتماد به رژيم آل خليفه و با توجه به وضعيت سياسي کشور با کميته حقيقت يابي که به دستور پادشاه تشکيل شده است ، همکاري مي کنند.
 
وي گفت: گروه هاي سياسي از "بسيوني" رييس کميته حقيقت ياب به عنوان رييس کميته بررسي نقض حقوق مردم انتظار دارند که مسوولانه رفتار کند و واقعيت هاي موجود را به درستي انعکاس دهد.
 
الهاشمي تصريح کرد: نبايد وقايع مربوط به بحرين را به دو ماه فوريه و مارس محدود کرد زيرا نقض حقوق مردم از فوريه تاکنون ادامه داشته است.

وي افزود: رژيم آل خليفه مي خواهد وقايع را به اين دو ماه محدود کند و به جهانيان بگويد که فقط چند مورد نقض حقوق بشر در اين دو ماه روي داده است و پس آن پادشاه از وقوع نقض حقوق مردم جلوگيري کرده است در حالي که واقعيت خلاف اين مساله را ثابت مي کند. 

الهاشمي بر لزوم تشکيل کميته حقيقت ياب بين المللي و رسيدگي ديوان کيفري بين المللي به وقايع بحرين تأکيد کرد و گفت: جامعه جهاني بايد اين دو خواسته مردم بحرين را عملي کند . 

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها