قانون احزاب، دستاوردی بزرگ در سوریه

قانون احزاب، دستاوردی بزرگ در سوریه
دوشنبه 3 مرداد 1390 - 15:08

کارشناس امور راهبردي سوري، قانون احزاب را دستاوردي بزرگ دانست، و تاکيد کرد که اين دستاورد سکوي پرتابي براي به ثمر نشستن ديگر مسائل از جمله قانون انتخابات خواهد بود.

"احمد الحاج علی" روز دوشنبه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: شاید بتوان گفت که قانون احزاب درونمایه ساختاری همه مسائل جاری باشد، زیرا همه مسائل مرتبط به ساختار جامعه و حاکمیت دموکراسی در جامعه باید از طریق حضور در صحنه و فعالیت از طریق احزاب به فعلیت برسد.

وی افزود : برای نمود پیدا کردن حضور در صحنه، باید احزابی جدید به ساختار کنونی افزوده شود تا حیات حزبی راکد نماند و به مرحله عملی برسد. تحقق این مساله، نیازمند آغاز کار بر اساس اصل رقابت و انتخاب و حضور دایمی در عرصه زندگی حزبی امکان پذیر است در آن صورت احزاب قادر خواهند بود تشکلی ملی ایجاد کنند که به زندگی مردم نزدیک تر است.

این کارشناس امور راهبردی ، قانون احزاب را قانونی بسیار مهم توصیف کرد و گفت : این قانون فرصت عملی و سازمانی مستقیم به مردم می دهد تا بتوانند بر اساس چارچوب مذکور در قانون اساسی یا مواد قانونی مندرج در قانون احزاب ظهور و بروز پیدا کنند و خود را به مردم بشناسنانند.

"احمد الحاج علی " تاکید کرد : قانون احزاب به خودی خود دستاوردی بزرگ است؛ و همین قانون سکوی پرتاب مهمی برای به ثمر نشستن دیگر مسائل از جمله قانون انتخابات و قطعی کردن قانون اساسی چه با تغییر و چه با اصلاح خواهد بود.پربیننده ترین خبرها