يکي از رهبران جوانان انقلابي درميدان التغيير صنا تاکيد کرد؛

عربستان دشمن اصلي انقلاب يمن

عربستان دشمن اصلي انقلاب يمن
شنبه 8 مرداد 1390 - 03:52

يکي از رهبران جوانان انقلابي در ميدان التغيير صنعا گفت: انقلاب يمن با علي عبدالله صالح و فرزندانش طرف نيست بلکه دشمن اصلي اين انقلاب رژيم عربستان سعودي است.

"علي ناصر البخيتي" شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: انقلاب يمن نقاب از چهره رژيم سعودي برانداخت و از ابتداي انقلاب يمن در سپتامبر گذشته تاکنون ، رژيم سعودي که صالح را بر يمني ها مسلط کرده بود و از او به عنوان ابزاري در يمن استفاده مي کرد ، جز خصومت رفتار ديگري با مردم يمن نداشت.

وي افزود: هر چند انقلاب يمن کمي به طول انجاميده اما با توجه به اينکه برخي از مردم گمان مي کردند که رژيم سعودي صلاح يمن را مي خواهد و حامي انقلاب مردمي اين کشور است ، در اين فرصت چهره واقعي رژيم سعودي براي همه مردم يمن مشخص شد.

البخيتي در ادامه با تاکيد بر اينکه انقلاب يمن ، بار ديگر ارزش هاي به فراموشي سپرده شده ديني را زنده کرد، گفت: با توجه به اين مساله، ديروز (جمعه) به روزي براي گرد هم آمدن مسلمانان و تظاهرات ضد استکبار و ظلم تبديل شد.

وي با بيان اين که رژيم صالح دچار سردرگمي شده است؛خاطر نشان کرد: معادلات قدرت در کشور رو به تغيير است به طوري که برخي از واحدهاي گارد رياست جمهوري موجود در پادگان "طمع" که پايگاهي راهبردي و مشرف بر صنعا به شمار مي رود ، به انقلاب پيوست.

البخيتي گفت: به دنبال اين مساله رژيم صالح اين پادگان را هدف حملات هوايي هدف قرار داد و مناطق اطراف آن را نيز به منظور انتقام از ساکنان اين منطقه که از انقلابيون حمايت کردند، گلوله باران کرد.

اين رهبر انقلابي يمني همچنين به بروز دودستگي هاي گسترده در تيپ هاي گارد رياست جمهوري اشاره کرد و از پيوستن بسياري از مناطق يمني به انقلابيون خبر داد و افزود: رژيم علي عبدالله صالح روزهاي آخر خود را مي گذراند.

البخيتي تاکيد کرد: ماه رمضان ، ماه بيداري اسلامي در يمن خواهد بود و پيروزي انقلاب يمن در اين ماه مبارک کامل خواهد شد. 

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها