عربستانی ها در انتظار آینده ای تاریک

عربستانی ها در انتظار آینده ای تاریک
دوشنبه 10 مرداد 1390 - 10:13

نويسنده و پژوهشگر برجسته عربستاني، با اشاره به اعتراضهاي بين المللي عليه پيش نويس قانون نظام سعودي براي مبارزه با تروريسم، آينده اين کشور را تاريک توصيف کرد.

"مضاوی رشید" در مقاله ای در روزنامه القدس العربی نوشت: در عربستان سعودی قوانین از طریق حکم و فرمان پادشاه، و بصورت ناگهانی صادر و اجرایی می شود.

 این نویسنده عربستانی افزود: اختیارات مجلس عربستان که از سوی پادشاه تعیین شده، تنها در حد گفت و گو و بررسی مسائل حیاتی است و نه موضوع حاکمیت، امری که بخشی از اختیارات چند نفر از سران سعودی است.

مضاوی رشید خاطرنشان کرد: به همین دلیل نباید انتظار داشته باشیم این قوانین قبل از آن که اجرایی شوند، در چارچوب دستگاه ها و نهادهای قانونی قرار بگیرند.

مضاوی رشید با اشاره به پیش نویس قانون جدید مبارزه با تروریسم در عربستان، اظهار داشت: افشای این قانون، با اعتراض رسانه ها و سازمانها، بویژه سازمان عفو بین الملل همراه شد؛ چراکه این قانون در آینده فقط علیه پرونده های ترورریستی استفاده نخواهد شد، بلکه افراد و جمعیت هایی که به تصمیم های پادشاه اعتراض کرده، و درباره دیدگاه های سیاسی او تشکیک می کنند، هدف این قانون قرار خواهند گرفت.

در ادامه این مقاله آمده است: مدافعان این قانون، مدعی هستند که این قانون می تواند عربستان را از خطر القاعده و تهدیدهای امنیتی حفظ کند؛ اما این واقعیت تلخ همواره در عربستان نادیده گرفته شده است که فعالان سیاسی یا منتقدان از سیاستهای دولت بدون توجه به قوانین قضایی بلکه با دستور و تمایل شاهزادگان به زندان افتادند؛ بصورتیکه صدها فعال سیاسی به دلایل بسیار بی اهمیتی مانند سرودن یک شعر و یا اعلام تصمیم برای تظاهرات در انتقاد از یک مسئول، به زندان افتاده اند.

مضاوی رشید افزود: نظام سعودی مخالفان را در داخل و یا خارج به رسمیت نمی شناسد، و از نظر این نظام سیاست درهای باز به معنای آن است که حاکم و مردم با یکدیگر درارتباط باشند، و حاکم به توصیه ها گوش می کند، ولی ملزم نیست که این توصیه ها را جدی بگیرد.

وی افزایش بازداشت فعالان حقوقی و سیاسی در عربستان را به معنای افزایش روز افزون مخالفان دانست و گفت: نظام سعودی بدنبال آن است که با این قانون امنیت خود را حفظ کند، ونه جامعه که در این قانون متهم اصلی به شمار می آید.

مضاوی رشید، خطرناکترین مساله در قانون جدید را دادن وجهه شرعی و حقوقی به حاکمیت دانست و تاکید کرد: بر اساس این قانون تشکیک در سیاست دولت و دیدگاه آن جرم به شمار می آید، و مجازات آن نیز زندان است؛ امری که هیچ فرد عاقلی آن را نمی پذیرد؛ زیرا چگونه ممکن است که یک دولت خود را مقدس بداند، و مدعی شود که هیچ اشتباهی نمی کند.

وی اظهار داشت: پیش نویس قانون جدید، چیزی جز تبلیغات رسانه ای برای قانونی جلوه دادن اقدامات گذشته و قدیمی نظام سعودی نیست؛ مسئولان سعودی در این مرحله حساس تلاش می کنند با این قانون، از تغییری که مخالفان بدنبال آن هستند رهایی یابند؛ مخالفانی که اکنون بیشتر آنها در زندانهای سعودی در بازداشت هستند.

مضاوی رشید گفت: دولت قانونمند در عربستان با یک پیش نویس قانون ایجاد نمی شود، بلکه مسائلی مانند فعالیتهای سیاسی، حضور نمایندگان مردم در قدرت، آزادی بیان و حضور مخالفان که ناظر حاکمیت و مسئولان هستند، زمینه ساز ایجاد دولتی قانومند خواهد شد.پربیننده ترین خبرها