توطئه های آل خلیفه برای تحریف تاریخ

توطئه های آل خلیفه برای تحریف تاریخ
دوشنبه 10 مرداد 1390 - 14:13

رييس شوراي مرکزي جمعيت الوفاق، با بيان اينکه رژيم آل خليفه با توسل به توطئه ها و دسيسه ها از جمله آنچه گفت وگوهاي توافق ملي خوانده مي شود، درصدد تحريف حقايق تاريخي و ديدگاه مخالفان است ،تاکيد کرد که مردم بحرين هرگز تسليم نمي شوند و از درخواست مطالبات مشروعشان عقب نشيني نخواهند کرد.

 " جميل کاظم " روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم افزود: نخست وزير بحرين دستور تشکيل کميته هايي براي پيگيري توصيه ها و نتايج نشست گفت وگوهاي ملي را صادر کرد اما جمعیت الوفاق با ارسال يک نامه به "خلیفه الظهرانی "ریيس نشست گفت وگوها مراتب اعتراض خود را به برخي امور بويژه عدم بررسي مدارک ارائه شده از سوي مخالفان به پادشاه را اعلام کرد.

وی با تاکید براينکه اين گفت وگوها نيز مانند ساير اقدامات رژیم آل خلیفه از جمله سرکوب اعتراضات مسالمت آميز نخواهد توانست مردم را از پيگيري خواسته هاي مشروعشان بازدارد، افزود: در زمينه جايگاه و ديدگاه هاي مخالفان تقلب آشکاري صورت گرفته و حقايق تاريخي به طور کامل تحريف شده است.

ریيس شوراي مرکزي جمعيت الوفاق بحرين اظهار داشت: انقلاب کنوني مردم و تظاهرات مستمر مردم بحرین يکي از مراحل جدال و نزاع ميان مردم و رژیم بحرین در 40 سال گذشته است و اين امر نشان دهنده حيات جامعه و تأکيد مردم بر تحقق خواسته هايشان با وجود چالش هاي فراوان است.

کاظم افزود: ملت بحرين با وجود همه اقدامات سرکوبگرانه، خشونت، حملات و دستگيري هاي شبانه، شکنجه و متهم کردن مردم به مزدوري و خيانت ، به مبارزات خودشان ادامه خواهند داد و انقلاب مسالمت آميز مردم نشانگر اراده، اصالت، پايداري و ثبات آنهاست.

ریيس شوراي مرکزي جمعيت الوفاق بحرين ، رژیم آل خليفه را به فريبکاري آشکار و دور زدن خواسته هاي مردم از طريق نسبت دادن خشونت و وابستگي به خارج از کشور به جنبش مردم متهم کرد و اظهار داشت: رسانه هاي وابسته به رژیم آل خلیفه، مخالفان را آماج حملات تبليغاتي سهمگين خودشان قرار داده اند و آنها را به مزدوري متهم کرده و به آنها نسبت هاي ناروا مي دهند. اما اين نيرنگ آل خليفه بار ديگر نقش بر آب خواهد شد.

کاظم افزود: مشکلات بحرین نه تنها مانند گذشته همچنان وجود دارند؛ بلکه نسبت به 6 ماه گذشته چند برابر شده است.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها