لهستاني ها : اسراييل ازهولوکاست سوء استفاده مي کند

لهستاني ها : اسراييل ازهولوکاست سوء استفاده مي کند
سه شنبه 24 آذر 1388 - 08:34

72 درصد از يکهزار تن از مردم لهستان، شرکت کننده در يک نظرسنجي معتقدند که اسراييل بامظلوم نمايي از قضيه هولوکاست سوء استفاده مي کند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري(العالم) ، اين نظرسنجي توسط موسسه آلماني - لهستاني GFK به روش مصاحبه تلفني با يکهزاربزرگسال لهستاني دراکتبر 2009 (آبان ماه 88) انجام شده ونتايج آن 8 دسامبر 2009 (17 آذر ماه 88) انتشار يافته است. در اين نظر سنجي از پاسخگويان پرسيده شده است ، " احتمالا شنيده ايد که در سال هاي اخير رييس جمهور ايران بارها هولوکاست را زير سئوال برده است به نظر شما آيا اسراييل از هولوکاست به منظور مظلوم نمايي سوء استفاه مي کند؟ نتايج نشان مي دهد ، 72 درصد از پاسخگويان معتقدند که اسراييل از قضيه هولوکاست سوء استفاده مي کند، 19 درصد معتقدند هولوکاست واقعيت دارد و اسراييل از آن سوء استفاده نمي کند و 9 درصد هم گزينه " نمي دانم " را انتخاب کرده اند. نتايج اين نظرسنجي همچنين حاکي است، اکثر لهستاني ها ، استراتژي مظلوم نمايي اسراييلي ها را که با استفاده از قضيه هولوکاست مطرح مي شود، سوء استفاده از اين قضيه براي توجيه اعمال اين رژيم مي دانند. اهميت اين نظرسنجي در اين است، اردوگاه آشويتس که يکي از مراکز اصلي هولوکاست بوده است در لهستان قرار دارد و مردم اين کشور بيشترين انباشت ذهني را در اين رابطه دارند.

پربیننده ترین خبرها