تهديد دولت يمن به کشتار جمعي براي فرار از بحران

تهديد دولت يمن به کشتار جمعي براي فرار از بحران
دوشنبه 21 تير 1389 - 08:42

نماينده سياسي جنبش حوثي هاي يمن در کميته هاي مامور به اجراي توافق هاي شش گانه با دولت صنعا بعد از جنگ صعده ، گفت که " تهديدهايي از يک منبع در دفتر رياست جمهوري يمن مبني بر به راه افتادن کشتار جمعي دريافت کرده ايم". به گزارش روزدوشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري(العالم) به نقل از( صعده آنلاين)،" يوسف الفيشي" خاطرنشان کرد: اين تهديدها هيچ توجيهي ندارد بويژه اينکه نيروهاي حوثي با رژيم حاکم توافقنامه امضا کرده اند و اين تضميني براي بازگشت امور به شکل طبيعي دريمن و بسته شدن پرونده درگيري ها و جنگ براي هميشه است. وي تصريح کرد: از برادران خود در احزاب ديدار مشترک و همه عقلاي يمن مي خواهيم که با اين تهديدها مقابله کنند و صنعا را براي بازگشت به توافقنامه هاي امضا شده بين دو طرف و برقراري صلح و امنيت تحت فشار قرار بدهند. نماينده سياسي جنبش حوثي هاي يمن با تاکيد به اينکه همگان بايد پيش از آغاز جنگ موضع گيري کنند نه پس از شروع آن، گفت: بايد دولت يمن را متقاعد کرد تا بارديگر به زور، جنگ و تحميل رويکردهاي يکجانبه خود متوسل نشود. الفيشي اظهار داشت: دولت صنعا، قانون اساسي و قوانين عادي يمن را زير پا مي گذارد در حاليکه بايد به تعهدات خود با حوثي ها پايبند باشد و از تهديد به استفاده از زور، براه انداختن جنگ و کشتار جمعي خودداري کند. وي دولت يمن را به جنگ افروزي متهم کرد وهشدار داد که صنعا تدابير آغاز جنگي ديگر از طريق خريد جنگ افزار و آموزش شبه نظاميان و حمايت از آنها را آشکارا و با شدت بيشتر شروع کرده است. نماينده سياسي جنبش حوثي هاي يمن هدف از جنگ افروزي دولت يمن را فرار از بحران ها و چالش هاي اقتصادي و سياسي فراروي آن دانست. الفيشي در عين حال تاکيد کرد: از بين بردن پيامدهاي جنگ در صعده به برون رفت يمن از بحران ها کمک خواهد کرد.

پربیننده ترین خبرها