تلاش قطر برای نفوذ در عربستان

تلاش قطر برای نفوذ در عربستان
دوشنبه 26 دی 1390 - 16:07

نويسنده و تحليلگر لبناني قطر را به اجراي نقشه هاي آمريکا در منطقه به هدف نفوذ در کشورهاي منطقه بويژه عربستان و سوريه متهم کرد.

"وفيق ابراهيم " روز دوشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم، اظهار داشت: نقش قطر در منطقه بيشتر از آنكه مشكوك باشد به توطئه شبيه است؛ قطر هيچ طرحي ندارد بلكه ابزاري براي اجراي طرح هاي آمريكاست و نقش خود را در خدمت به سياست هاي امريكا ايفا مي كند و تلاش مي کند براي باقي ماندن رژيم خود و امتداد آن تا جزيره العرب از حمايت كامل آمريكا برخوردار شود، بنابراين پيش از سوريه، عربستان بايد هوشيار اقدامات قطر باشد.

وی افزود: مقامات قطر طي دهه گذشته توانستند روابط مستحكمي با شمار زيادي از كشورهاي عربي برقرار كنند و بدون شك آنها به دنبال اهداف مختلفي در سوريه هستند.

وفیق ابراهیم خاطرنشان کرد: قطر در خصوص مسائل سوريه بر اساس طرح مشخص آمريكا پيش مي رود؛ ابتدا مخالفان سلفي و تكفيري سوري را تامين مالي و آنها را از راه تركيه، اردن و لبنان به سلاح مجهز كرد.

وفیق ابراهیم خاطرنشان کرد: قطر اولين كشوري بود كه خواستار اجراي ابتكار عربي و اعزام ناظران اتحادیه عرب به سوریه بود، در زمانی هم که قطر در ماموريت خود شكست خورد، خواستار اعزام نيروهاي عربي به سوریه شد و بدون شك بعدها نيز خواستار اعزام نيروهاي بين المللي خواهد شد.

وفيق ابراهيم خاطرنشان کرد: قطر به دنبال حضور نيروهاي ناتو و آمريكايي در سوريه است و اين هدف آمريكا و رِژيم صهيونيستي است.

وي با قدرداني از ملي گرايان سوريه گفت: هراندازه سوريه بتواند در برابر اين بازي بايستد و توطئه غرب را كه از طريق برخي حاكمان عرب و در راس آن قطر در حال عملي شدن است بگيرد؛ در آينده مي تواند نقش قطر را در منطقه  كمرنگ كند.

وفیق ابراهیم گفت: نقش قطر بيش از آنكه مشكوك باشد به توطئه شبيه است؛ قطر هيچ طرحي ندارد بلكه ابزاري براي اجراي طرح هاي آمريكاست و نقش خود را در خدمت به سياست هاي امريكا ايفا مي كند و تلاش مي کند براي باقي ماندن رژيم خود و امتداد آن تا جزيره العرب از حمايت كامل آمريكا برخوردار شود، بنابراين پيش از سوريه، عربستان بايد هوشيار اقدامات قطر باشد.

وفیق ابراهیم با انتقاد از طرح امراي قطر براي اوضاع كنوني حاكم در اين كشور، گفت: در قطر دموكراسي وجود ندارد و قوانين قرون وسطايي بر این کشور حاكم است؛ انتخابات هنوز شناخته شده نيست و هنوز سلايق شخصي امرا حرف اول را در کشور مي زند.

 

‏15- 20:08        

 پربیننده ترین خبرها