وسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویر

وسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویر
يکشنبه 18 تير 1396 - 16:52

بعد از آزادسازی موصل از دست داعش عمق ویرانی های بر جای مانده در این شهر بیش از پیش مشخص می شود

تصاویر بیشتر

وسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویروسعت ویرانی ها در موصل‎ | تصاویر
دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها