آلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویر

آلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویر
پنج‌شنبه 5 مرداد 1396 - 12:13

بارش شدید و سیل آسای باران در مناطق شهری شمال و مرکز آلمان باعث آبگرفتگی شدید شده است .

تصاویر بیشتر

آلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویرآلمان/ آب گرفتگی خیابان ها پس از بارندگی شدید/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها