کنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویر

کنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویر
چهارشنبه 11 مرداد 1396 - 18:25

نخستین کنسرت شاهنامه خوانی ایران، پروژه " آواز پارسی" در راستای حفظ و حراست از زبان پارسی، توسط حافظ ناظری و استاد شهرام ناظری سه‌شنبه شب ۱۰ مرداد ماه برگزار شد.

تصاویر بیشتر

کنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویرکنسرت شهرام و حافظ ناظری/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها