بازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویر

بازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویر
چهارشنبه 11 مرداد 1396 - 18:39

محمدباقر قالیباف به همراه اهالی رسانه صبح امروز چهارشنبه از روند اجرایی خط شش متروی تهران بازدید کرد.

تصاویر بیشتر

بازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویربازدید اهالی رسانه از مراحل پایانی خط ۶ متروی تهران/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها