تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر

تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر
پنج‌شنبه 12 مرداد 1396 - 12:21

"کیم یونگ نام" رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی (رئیس کشور و رئیس مجلس) بامداد پنج شنبه وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی شد.

تصاویر بیشتر

تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر
تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر
تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر
تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر
تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر
تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر
تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر
تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر
تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر
تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر
تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر
تصاویر ورود رئیس کل مجمع عالی خلق کره شمالی به تهران/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها