گردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویر

گردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویر
پنج‌شنبه 12 مرداد 1396 - 12:44

اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها» روز چهارشنبه در خانه موسیقی تجمع و نامه ای را خطاب به رئیس‌جمهور امضاء کردند.

تصاویر بیشتر

گردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویرگردهمایی اهالی موسیقی در اعتراض به «لغو غیرقانونی کنسرت‌ها»/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها