آیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویر

آیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویر
چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 10:10

آیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان همزمان با روز خبرنگار باحضور استاندار آذربایجان شرقی، شهردار تبریز، جمعی از مسئولان وخبرنگاران در خانه تاریخی حریری تبریز برگزار شد.

تصاویر بیشتر

آیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویرآیین تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان در تبریز/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها