آزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویر

آزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویر
چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 12:29

آزمایش سومین چاه فاز 14 میدان گازی پارس جنوبی با هدف بررسی ظرفیت های تولید بخش های مرزی این فاز با موفقیت به پایان رسید.

تصاویر بیشتر

آزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویرآزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویرآزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویرآزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویرآزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویرآزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویرآزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویرآزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویرآزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویرآزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویرآزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویرآزمایش موفقیت آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها