مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویر

مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویر
چهارشنبه 18 مرداد 1396 - 13:22

مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران با حضور سردار حسین اشتری برگزار شد . در این مراسم از سردار ساجدی نیا رئیس پلیس اسبق تهران تجلیل شد و سردار حسین رحیمی به عنوان رئیس پلیس جدید تهران بزرگ معرفی شد

تصاویر بیشتر

مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویرمراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها