دولت موظف به انجام اقدام متقابل درقبال فعالیت های آمریکا علیه کشورمان شد

دولت موظف به انجام اقدام متقابل درقبال فعالیت های آمریکا علیه کشورمان شد
يکشنبه 22 مرداد 1396 - 11:51

نمایندگان مجلس دولت را موظف به انجام اقدام متقابل علیه فعالیت های آمریکا درقبال کشورمان کردند.

العالم- ایران 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، ماده 6 این طرح را مصوب کردند.

طبق این ماده، صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد 4 و 5 این قانون ممنوع است.

وکلای ملت همچنین ماده 7 این طرح را تصویب کردند که متن آن بدین شرح است «قوه قضائیه موظف است کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد 4 و 5 این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید.»

بهارستان نشینان همچنین ماده 8 را تصویب کردند که طبق آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد 4 و 5 این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حساب‌های بانکی آنها را مسدود نماید.

تبضره ماده 8 هم صراحت دارد، وزیر امور خارجه می‌تواند بنا به اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی کشور پس از کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد 4 و 5 این قانون تعلیق یا متوقف نماید.

وکلای ملت همچنین به ماده 9 رای مثبت دادند که طبق آن، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است مستمرا تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.

طبق ماده 10 این طرح هم که به توصیب نمایندگان رسید، دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام بویژه بند 3 آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام و نتیجه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای سلامی گزارش نماید.

فارس

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها