دومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویر

شنبه 28 مرداد 1396 - 18:17
دومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویردومین صعود سراسری کارگران کوهنورد - اهر. تصاویر

برای دومین سال متوالی و به مناسبت ورود آزادگان به میهن عزیزمان، تعداد ۳۵۰ نفر از کارگران ورزشکار از ۳۱ استان کشور به شهرستان اهر سفرکرده و به کوه قوشاداغ اهر صعود کردند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها