تشیّع جعلی برای مقابله با تشیّع حقیقی در آذربایجان

تشیّع جعلی برای مقابله با تشیّع حقیقی در آذربایجان
سه شنبه 7 شهريور 1396 - 18:46

یک سازمان غیردولتی در جمهوری آذربایجان، از توطئه‌ای جدید برضد مذهب تشیع در این کشور خبر داد.

العالم آسیا
 

پایگاه اینترنتی سازمان غیردولتی حقیقت از دسیسه سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان در زمینه تشکیل گروه های جدید به ظاهر شیعی، برای مقابله با گرایش مردم این کشور به تشیع اصیل خبر داد.

حمید ترکی با انتشار مقالهای در پایگاه اینترنتی سازمان غیردولتی حقیقت با اشاره به طرحهایی که برای تغییر هویت شیعی مردم جمهوری آذربایجان در دهه های گذشته اجرا شده است، افزود: این طرح ها در دوره پس از استقلال جمهوری آذربایجان نیز تداوم یافت. در این سرزمین که صدها سال ترکها، تات ها، تالش ها، لزگی ها، کردها، آوارها و سایرین در شرایط برادری و دوستی زندگی کرده بودند، به یک باره شعار "ترک بجز ترک دوستی ندارد"! مطرح شد.

در جمهوری آذربایجان که طی صدها سال قبل از آن دارای مذهب شیعه بوده و به تاریخ و شخصیت های تاریخی و شعرای شیعی خود می بالد، به یک باره طریقت های بیگانه ای از قبیل وهابیت و نورچی گری و آیین کریشنایی و شاهدان یهوا و سایر فرقه ها از طرف صهیونیسم ایجاد شد و ادیان و فرق جعلی پیدا شدند.

سایت سازمان غیردولتی حقیقت افزود: در این مملکت که حتی سیگار کشیدن نیز بی ادبی تلقی می شد، به یک باره معتادان افزایش یافتند و فروش مواد مخدر در مقابل چشمان نیروهای پلیس رایج شد و نیروهای پلیس نه تنها مانع آن نشدند، بلکه برای گسترش آن نیز شرایط فراهم کردند. در این سرزمین که از گذشته های دور، زنانی که در عروسی ها خوانندگی می کردند، افرادی فاسد تلقی می شدند و کسی حاضر نمی شد با آنها ازدواج کند، به یک باره خوانندگانی نظیر آیگون کاظم اوا، رؤیا، رقصانه و سایرین وارد میدان شدند و تلاش شد این ها به الگوی زنان و دختران جوان تبدیل شوند.

شیوههای دینستیزی در جمهوری آذربایجان

نیروهایی که برای حفظ حاکمیت در دستان خود تلاش می کنند، این قبیل طرح ها را برای دور کردن مردم از اخلاقیات و معنویات اجرا کردند تا جامعه را با هویت اصلی خود بیگانه کنند. اما، خداوند فطرت انسان را اینگونه خلق کرده است که با افزایش فساد اخلاقی در جامعه، نیرویی از درون انسان ها را به سمت پاکی سوق می دهد و انسان هایی که از این پلشتی ها خسته شده اند، به دنبال افراد باوجدانی می روند که خواهان معنویت هستند. در جمهوری آذربایجان نیز پس از سال ها حاکمیت الحاد کمونیستی، مردم مجددا به اسلام روی آوردند. اما، به علت اینکه تمامی دست اندرکاران سازمان های حاکمیتی جمهوری آذربایجان را کمونیست های پیشین تشکیل می دادند، باز هم حاکمیت به چاره اندیشی برای مقابله با گرایش اسلامی مردم جمهوری آذربایجان پرداخت و همانطور که حاکمیت شوروی برغم ممنوعیت دین در آن زمان، خود مراکز دینی تشکیل داده بود و روحانی کمونیست تربیت می کرد، این بار نیز حاکمیت جمهوری آذربایجان از همان شیوه بهره گرفت. اما، یک تفاوت میان جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی و جمهوری آذربایجان مستقل وجود دارد که این تفاوت نیز بسته بودن مرزهای شوروی و باز بودن مرزهای جمهوری آذربایجان است. در زمان شوروی، حاکمیت کمونیستی می توانست به علت بسته بودن مرزها، با استفاده از روحانیونی که خود تربیت کرده بود، اوضاع دینی را تحت کنترل خود نگه دارد. اما، مرزهای جمهوری آذربایجان باز است و در زمانه اینترنت، بستن مرزها نیز سودی ندارد. بنابراین حاکمیت جمهوری آذربایجان ناگزیر بوده است از شیوه های جدیدتری نیز برای مقابله با دین مردم استفاده کند: به همین علت، طریقت ها و فرقه هایی که ابلیس را ستایش می کنند، در جمهوری آذربایجان افزایش داده شدند.

هیچ مسجد ایرانی، 73 مسجد وهابی!

 از سال 1992 طریقت نورچی از ترکیه به جمهوری آذربایجان آورده شد و مدارس ترک که به عنوان مدرسه های فتح الله گولن شناخته می شدند، دایر شدند تا اسلام آمریکایی را در جمهوری آذربایجان ترویج کنند. همچنین برای همین منظور، فرقه وهابیت را که تعدی به جان و مال و ناموس شیعه را حلال می داند، به جمهوری آذربایجان آوردند. در حالی که تشیع، مذهب اکثریت مردم جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد، ایرانِ شیعه، از ساخت مسجد در جمهوری آذربایجان منع شد و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان فقط موفق شد یک حسینیه در باکو احداث کند. در مقابل، وهابی های کویت در جمهوری آذربایجان، طی این دوره 73 مسجد ساختند و سعودی های وهابی نیز سه مسجد در این کشور احداث کردند که به این ترتیب، در مجموع 76 مسجد شروع به تبلیغ وهابیت در جمهوری آذربایجان کردند و وهابی ها با استفاده از شرایطی که دولت برای آنها فراهم کرده بود، اسب خود را چهار نعل تاختند و حتی در برخی مواقع نیروهای امنیتی و پلیس و حتی سربازان را در سنگرها در مقابل نیروهای ارمنی در جبهه قره باغ به قتل رساندند.

تشیع ساختگی؛ دشمنی با ایران و دوستی با صهیونیسم

 مردم با مشاهده مفاسدی که این جریان ها ایجاد کردند، قدر مذهب خود، تشیع را بیشتر دانستند و به خواست خدا، طرح های حاکمیت جمهوری آذربایجان علیه تشیع، نتیجه معکوس داد و گرایش مردم به تشیع تقویت شد. در مقابل، حاکمیت نیز برای حفظ قدرت خود، به کمک صهیونیسم از شیوه های جدیدتری برای مقابله با این گرایش مردم استفاده کرد: تولید شیعیان ساختگی در دستور کار سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان قرار گرفت. منافق هایی که به نام زیددوش (لقبی که دینداران جمهوری آذربایجان به شیعیان تقلبی در این کشور داده اند) وارد میدان شدند تا تفکرات خود را تحت نام شیعه به مردم قالب کنند و میان دینداران تفرقه و نفاق بیاندازند.

زیددوش ها دو ویژگی دارند: اول اینکه با ایران که منبع تشیع اصیل و سپری در مقابل صهیونیسم است، دشمنی و با شیوه حکومتداری ولایت فقیه مخالفت می کنند و دیگر اینکه همانند وهابی ها هیچ مخالفتی با صهیونیسم و اسراییل ندارند.

سایت سازمان غیردولتی حقیقت افزوده است: طرح های ضدشیعه در جمهوری آذربایجان عامدانه به شکلی اجرا می شوند که مردم برای ابد از دین منزجر شوند. به عنوان مثال، احادیث جعلی تولید و منتشر می شوند و در رسانه ها و شبکه های فضای مجازی، اخبار دروغین برای افترا بستن به رهبران واقعی دین و فاسد معرفی کردن آنها پخش می شود و روحانیون واقعی شیعه را که حقایق را بیان می کنند، به فعالیت علیه کشور متهم می کنند و به زندان می اندازند و برای اینکه آنها را تحریک به واکنش های تند بکنند، خویشاوندان مؤنث آنها را به ادارات پلیس می برند.

روحانینماها؛ ابزار تفرقه و دینستیزی

یکی دیگر از این شیوه ها، بهره گیری از سناریوی قدیمی زمان شوروی، یعنی استفاده از روحانی های ساختگی است که به آنها لقب رهبر دینی هم می دهند.

یکی از این ها، فردی به نام علی قنبروف است که در گذشته به فرقه وهابی ها پیوسته بود. اما، این فرد که اکنون به عنوان رهبر شیعی در جمهوری آذربایجان معرفی می شود، در اینترنت و شبکه های اجتماعی تحت عنوان تبلیغ دین، به برادران اهل سنت و شخصیت های تاریخی آنها اهانت می کند و ویدئوهای تحریک آمیز را در فیسبوک به اشتراک می گذارد. این شخص همچنین علیه ایران و رهبران دینی و علمای آن فعالیت می کند. او دارای چایخانه ای به نام ماکسیموس است که هر روز ده ها جوان متمایل به دین را به آنجا دعوت می کند و از این طریق برای تفرقه انداختن میان اقشار دیندار در (جمهوری) تلاش می کند. علی قنبروف که در گذشته وهابی بود، در سال های گذشته، همین محل را تحت پوشش سالن سونا به لانه فساد تبدیل کرده بود. کیست که مطلع نباشد کسانی که در سالن های سونا در جمهوری آذربایجان لانه فساد تشکیل داده اند و از آن طریق کسب درآمد می کنند، این کار را جز با هماهنگی با نیروهای امنیتی و پلیس نمی توانند انجام دهند؟ همین مورد نیز کافی است که اثبات کند علی قنبروف که اکنون به عنوان رهبر دینی فعالیت می کند، با ساختار امنیتی دولت هماهنگ است. این شخص که به تفرقه اندازی در میان شیعیان جمهوری آذربایجان مشغول است، با پیراهنی که بر روی آن لا اله الا الله نوشته شده، عکس گرفته و منتشر کرده است. همین شخص، پیش تر نیز عکسی از خود را با پیراهنی که بر روی آن نام و آرم گروه موسیقی شیطان پرستان آمریکایی به نام Guns N’ Roses نوشته شده، منتشر کرده بود. اما، این شخص اکنون شبکه ای را در اختیار دارد که اعضای آن همه روزه در مساجد و حسینیه می چرخند و اشخاص متمایل به دینداری را به چایخانه ماکسیموس دعوت می کنند. اعضای این شبکه که از جوانان شانزده ساله گرفته تا زنان شصت ساله را شامل می شوند، سعی می کنند جوانان را از مسجد و حسینیه به چایخانه ماکسیموس سوق دهند تا در آنجا سخنان تفرقه افکنانه علی قنبروف را بشنوند. این در شرایطی است که دولت جمهوری آذربایجان در مساجد کشور دوربین مداربسته نصب کرده و جوانانی را که در مساجد جمع می شوند، تحت نظر گرفته است و به همین علت جوانان برای گرد آمدن و صحبت کردن درباره موضوعات دینی، چایخانه فاقد دوربین را به مسجدی که تحت نظر دوربین است، ترجیح می دهند. علاوه بر این، ممنوعیت ها و محدودیت هایی هم برای تجمع و حضور در مساجد پس از اوقات نماز وضع شده است. به عنوان مثال، در اطلاعیه ای که بر روی دیوار مسجد شهر زاگاتالا نصب شده، آمده است: هر گونه تجمعی در مسجد پس از اوقات نمازهای یومیه، تحت هر بهانه ای از جمله خواندن کتاب، صحبت کردن، سئوال شرعی یا هر کار دیگری، ممنوع است.

در چنین شرایطی، چطور در کشوری که تجمع پنج نفر در مسجد پس از وقت نماز ممنوع است، سرویس امنیت دولتی بر تجمع ده ها نفر در چایخانه ماکسیموس که همه روزه گردهم می آیند، چشم می پوشد؟ آیا، علت این چشم پوشی، جز این است که علی قنبروف با سرویس امنیت دولتی همکاری دارد و سفارش های آن را اجرا می کند؟

سایت سازمان غیردولتی حقیقت افزوده است: صهیونیسم با تولید تشیع ساختگی در جمهوری آذربایجان سعی دارد با معرفی رهبران دینی شیعی نظیر علی قنبروف، این معلون ها را جایگزینی برای حاج محسن صمدوف، حاج آبگل سلیمان اف و حاج طالع باقرزاده که در زندان هستند، معرفی کند. اما، این کار عبث خواهد بود. زیرا، نعوذ بالله هر وقت شیطان بر خدا و داعش بر حزب الله پیروز شد، افرادی نظیر علی قنبروف و وهابی ها نیز خواهند توانست بر شیعه پیروز شوند.

 

خبرگزاری صدا و سیما

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها