تشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویر

پنج‌شنبه 9 شهريور 1396 - 12:19
تشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویرتشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی/ تصاویر

تهران-مراسم تشییع پیکر مرحوم ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت و فعال سیاسی روز پنج شنبه از مقابل حسینیه ارشاد به سمت بهشت زهرا(س) برگزار شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها