بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

يکشنبه 19 شهريور 1396 - 17:52
بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

بازار نوشت افزار تهران در تسخیر نمادهای خارجی

دو هفته مانده به آغاز سال تحصیلی شمار زیادی از شهروندان تهرانی برای تهیه نوشت افزار خود به بازار تهران مراجعه کرده اند. این در حالی است که مانند سالهای پیشین این بازار همچنان در تسخیر نمادهای خارجی و خالی از نمادهای بومی و ملی است . برخی تولید کنندگان داخلی هم ترجیح داده اند برای فروش تولیدات خود از نمادهای خارجی بویژه شخصیت های کارتونی استفاده کنند.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها