آیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویر

پنج‌شنبه 20 مهر 1396 - 12:22
آیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویرآیین بزرگداشت لسان‌الغیب، حافظ شیرازی + تصاویر

آیین باشکوه بزرگداشت لسان‌الغیب حافظ شیرازی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، رئیس کمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، استاندار فارس و میهمانان خارجی در مقبره حافظ برگزار شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها