تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)

يکشنبه 23 مهر 1396 - 14:17
تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)تصاویر / کارگاه ساخت گنبد امام حسین(ع)

در گزارش زیر تصاویری از کارگاه گنبد مطهر امام حسین(ع) در کرمان را مشاهده می کنید که توسط دکتر هادی انصاری- عضو فرهنگستان علوم پزشکى ایران و خادم افتخارى عتبات در عراق- عکسبرداری شده است.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها