قطر جايگاه عربستان را مي گيرد

قطر جايگاه عربستان را مي گيرد
جمعه 18 فروردين 1391 - 08:28

بيروت (العالم) ـ يك كارشناس حقوقي گفت: امريكا در پي كنار گذاشتن عربستان از رهبري طرح هايش در منطقه و واگذاري اين امر به قطر است.

ابراهيم عواضه مدير مركز تحقيقات و پژوهش هاي قانوني "حمورابی" جمعه در مصاحبه با شبكه خبري العالم با محكوم كردن نقض شديد حقوق بشر در عربستان به ويژه نقض حقوق زنان و حتي محروم شدن آنان از حق رانندگي اظهار داشت: قرار گرفتن عربستان در صدر فهرست كشورهاي نقض كننده آزادي به منزله كنار گذاشته شدن آن از نقش رهبري طرح هاي امريكا و قرار دادن آن تحت رهبري قطر است.

ياد آور مي شود گزارش هاي كميته دفاع از حقوق بشر تأكيد مي كند كه عربستان يكي از كشورهايي به شمار مي آيد كه بيشترين ميزان نقض حقوق بشر را در سال گذشته داشته است و اين موارد همه زواياي اين كشور را كه فاقد قانون اساسي است از جمله اقليت هاي ديني و قومي، آزادي بيان و سلب ابتدايي ترين حقوق زنان در برمي گيرد.

عواضه با اشاره به استفاده امريكا و همپيمانانش در كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس از موضوع حقوق بشر براي فتنه انگيزي و ايجاد جنگ داخلي در سوريه و ضربه زدن به محور مقاومت در منطقه خاطرنشان كرد: اهداف آنها در اين زمينه با شكست مواجه شده است و آنان هيچ دستاوردي به دست نياورده اند.

مدير مركز حمورابي همچنين امريكا را به نشان دادن چراغ سبز به كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس مبني بر سركوب آزادي ها و نقض حقوق بشر عليه ملت هايشان متهم كرد.

عواضه افزود: ديدار وزير امور خارجه امريكا از عربستان و بحرين نشان دهنده دستور واشنگتن براي سركوب آزادي ها در كشورهاي حاشيه خليج فارس با هدف خاموش كردن جنبش مردمي در راستاي مطالبه رعايت حقوق بشر است.

مدير مركز حمورابي گفت: در سايه سياست ايجاد خفقان و سانسور خبري در برخي از كشورهاي حاشيه خليج فارس، آزادي ها بسيار محدود شده است.

وي افزود: بسته شدن برخي از مراكز فعاليت گروه هاي حقوق بشري در بحرين، امارات و غيره با هدف جلوگيري از انتشار واقعيت ها درباره وضعيت اين كشورها، به علت انتقاد برخي از نهادهاي حقوق بشري از حكومت هاي اين كشورها، يكي از موارد نقض حقوق بشر است.

مدير مركز حمورابي خاطرنشان كرد: نهادهاي حقوق بشري، دولت هاي منطقه خليج فارس را به علت نقض حقوق شهروندان كه به صورت مسالمت آميز خواسته هايشان را مطرح و از انجام اقداماتي كه مسالمت آميز بودن جنبش شان را خدشه دار كند، خودداري كرده اند به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
 
MKH-5-23:59

پربیننده ترین خبرها