دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته

يکشنبه 26 آذر 1396 - 14:45
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته

دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته صبح یکشنبه بیست و ششم آذر با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در شبستان مصلی امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها