تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد

يکشنبه 26 آذر 1396 - 19:02
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد
تجمع دانشجویی ضداستکباری در مشهد

جمعی از دانشجویان ظهر یکشنبه با تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در بولوار سجاد مشهد ضمن اعلام حمایت از مردم فلسطین، اقدام رئیس جمهور آمریکا در تغییر پایتخت اسرائیل را محکوم کردند.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها