اميدي به دفاع از حقوق ملت بحرين در ژنو نيست

اميدي به دفاع از حقوق ملت بحرين در ژنو نيست
دوشنبه 1 خرداد 1391 - 18:08

لندن (العالم) ـ دبير كل جنبش آزادگان بحرين گفت: به تصميمات احتمالي شوراي جهاني حقوق بشر چندان اميدي نيست.

سعيد شهابي عصر دوشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم با اشاره به نشست امروز شوراي جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اظهار داشت: اين نهاد با ساختار فعلي آن بخشي از نظام بين المللي ظالم است حتي اگر دهها تصميم از شوراي حقوق بشر صادر شود، اين تصميمات تاثيرگذار نخواهند بود.

وي افزود: خانواده حاكم بحرين مي گويند تا زماني كه آمريكا از ما حمايت مي كند مهم نيست جهانيان چه مي گويند.

شهابي خاطرنشان كرد: آمريكا و انگليس دو حامي اصلي رژيم آل خليفه، در بسياري از گزارش ها و اظهارات رسمي خود به نقضهاي حقوق بشر توسط رژيم آل خليفه اعتراف كردند ولي دست به هيچ اقدام عملي براي بازداشتن اين رژيم از اقداماتش نزدند زيرا رژيم بحرين هم پيمان وفادار آنهاست و از منافع غيرمشروع آنها حمايت مي كند.

دبير كل جنبش آزادگان بحرين تاكيد كرد كه رژيم آل خليفه حق هيچ يك از مخالفان سياسي را به رسميت نمي شناسد.

شهابي افزود: رژيم بحرين به همين دليل با همه مخالفان سياسي و فعالان حقوق بشر به عنوان جنايتكار برخورد مي كند و اين ذهنيت در سخنراني وزير موسوم به وزير حقوق بشر رژيم بحرين در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو كاملا آشكار بود.

دبير كل جنبش آزادگان بحرين گفت: وي وجود بازداشت شدگان سياسي در زندانهاي بحرين را انكار كرد و گفت كه اگر حتي يك زنداني سياسي وجود داشت خودم از وي دفاع مي كردم.

وي با اشاره به 4 فعال حقوق بشر در بحرين از جمله نبيل رجب و عبدالهادي خواجه و زينب خواجه و دكتر عبدالجليل سنكيس، اظهار داشت: رژيم بحرين اين 4 نفر را جنايتكار مي داند به رغم آنكه آنها در سطح بحرين و جهان به فعاليت هاي حقوق بشر خود مشهورند و در جهان به عنوان داعيان بين المللي حقوق بشر هستند.

دبير كل جنبش آزادگان بحرين افزود: رژيم آل خليفه اين افراد و ديگر فعالان مخالف سياسي در بحرين را جنايتكار مي داند نه به اين خاطر كه دست به جنايتي زدند بلكه به اين دليل كه مواضع و خواسته هاي سياسي خود را مطرح كرده اند.

شهابي تاكيد كرد كه سي كشور از جمله نه كشور اروپايي در نشست هاي شوراي حقوق بشر جهاني در ژنو  مشاركت و بر وجود زندانيان سياسي در بحرين تاكيد كردند و خواستار آزادي آنها شدند.

وي گفت: اما رژيم آل خليفه اعلام مي كند كه هيچ زنداني سياسي ندارد، و اين نشان مي دهد كه رژيم طرز فكر خاص خود را درخصوص مخالفان دارد كه مغاير با همه قوانين جهان است.

شهابي اظهار داشت: همه توجيه ها و بهانه هايي كه نماينده رژيم آل خليفه در نشست هاي ژنو مطرح كرد در مقابل ادله هايي كه درنشست مطرح شد، تاب مقاومت نداشتند.

وي افزود: همچنين نمي توان دهها سوالي را كه هياتهاي شركت كننده بويژه هياتهاي اروپايي مطرح كردند، ناديده گرفت. سوالاتي مشخص كه نياز به جوابهايي مشخص و روشن داشتند.

شهابي گفت: به عنوان مثال سوال شد كه چرا فلان شخصيت را به قتل رسانديد و چرا ديگري را زنداني كرديد و غيره... درست است كه رژيم مي تواند هر آنچه را كه بخواهد بگويد ولي نمي تواند ديگران را وادار كند كه سخنانش را باور كنند.

وي اظهار داشت: نقض ها و تجاوزهاي حقوق بشر توسط رژيم آل خليفه براي همه روشن و آشكار است، كميته تحقيق شريف بسيوني كه خود رژيم آن را تشكيل داد، اذعان كرد كه شكنجه هاي سازمان يافته و قتل و تخريب مساجد و غيره در كشور صورت مي گيرد.

شهابي تصريح كرد: اين كميته اعلام كرد كه زندانيان آزادي بيان بسياري در زندانها بسر مي برند و دادگاه هايي ظالمانه مانند دادگاه هاي نظامي برگزار مي شود.

وي افزود: اين ها چيزهايي است كه كميته بسيوني عنوان كرد و اگر بخواهيم آنچه را كه ما مي گوييم نيز بيفزاييم ، ديگر براي رژيم فرصت دروغ پردازي در مقابل شوراي حقوق بشر سازمان ملل باقي نمي ماند.

14:38

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها