تصميم مخالفان الجزاير براي افزايش اعتراضات

تصميم مخالفان الجزاير براي افزايش اعتراضات
سه شنبه 2 خرداد 1391 - 14:54

گروه هاي مخالف الجزاير نتايج انتخابات پارلماني اخير اين كشور را زير سؤال برده و تصميم گرفته اند اعتراضات خود را افزايش دهند.

عبدالله جاب الله رئيس جنبش عدالت و توسعه الجزاير روز سه شنبه گفت: نتايج انتخابات دست كاري شده 10 مي (21 ارديبهشت) را نمي پذيريم و پارلمان و دولت برآمده از آن را به رسميت نمي شناسيم.

رئيس جنبش عدالت و توسعه الجزاير افزود: احزاب سياسي وفادار به آزادي و دموكراسي و مخالف تقلب را به مشاركت در تلاش سياسي براي محافظت از دموكراسي فرا مي خوانيم.

وي اظهار داشت: ما رژيم و در راس آن رئيس جمهور را مسئول مستقيم تقلب در انتخابات دست كاري شده 10 مي مي دانيم.

عبدالمجيد المناصره رئيس جبهه تغيير الجزاير نيز به العالم گفت: ما خواستار تشكيل دولتي ملي و يك هيات تاسيسي توافقي و ملي كه قانون اساسي را تدوين كند، هستيم تا به انتخابات واقعي پارلماني و رياست جمهوري براي تضمين ثبات كشور باز گرديم.

جمال بن عبدالسلام رئيس جبهه الجزاير جديد نيز خاطرنشان كرد: هيچ راهي به جز مبارزه نداريم و ما پس از خداوند به مواضع اصولي خود و مخالفت اكثريت قاطع ملت الجزاير با تقلب صورت گرفته تكيه مي كنيم.

وي گفت: حكومت كنوني امروز تنها 1/8 ميليون راي دست كاري شده دارد و حتي اين تعداد نيز واقعي نيست و ملت الجزاير و صندوق هاي انتخابات آزاد رژيم را رد كرده اند.

عبدالسلام افزود: عوامل بركنار كردن رژيم حاكم هم اكنون فراهم است و بايد تغيير در الجزاير ايجاد شود.

Fz-22-9:55

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها