ممانعت مصریها از بازگشت عناصر مبارک

ممانعت مصریها از بازگشت عناصر مبارک
چهارشنبه 3 خرداد 1391 - 15:14

روزنامه نگار مصري گفت: مردم مصر هرگز به افراد فاسد راي نمي دهند و به بقاياي رژيم سابق اجازه نخواهند كه بار ديگر به راس قدرت بازگردند.

خانم " اماني ماجد " مسئول بخش اسلام سياسي روزنامه مصري "الاهرام" در مصاحبه با شبكه العالم  گفت: ما در یک  روز تاريخي به معناي واقعي كلمه در مصر قرار داریم، و براي اولين بار در تاریخ مصر ریيس جمهور را خودمان انتخاب مي كنيم.

وي افزود: مردم مصر از اينكه ریيس جمهور آنان بدون تخلف انتخاب مي شود، خرسند هستند.

ماجد اظهار داشت: انتخاب ریيس جمهور به صورت آزادانه تا دو سال قبل غيرممكن بود، و هيچ كسي گمان نمي كرد كه مصري ها بتوانند روزي از کابوس قدرت و سلطه موروثي رهايي يابند.

وي با اشاره به رقابت سه نامزد اسلام گرا در انتخابات رياست جمهوري مصر به نام هاي محمد مرسي ، محمد سليم العوا وعبدالمنعم ابوالفتوح گفت: تعدد نامزدها موجب تقسيم آراي اسلام گرايان خواهد شد، اما در عین حال این فرصت وجود دارد که از ميان نامزدهاي اسلام گرا با توجه به برخورداری از سوابق سياسي، قانوني و فكري، يك نفر انتخاب شود.

ماجد گفت: مردم مصر بقاياي رژيم مبارك را طرد خواهند كرد، چرا كه از سوابق آنان آگاهند و این درحالی است که  برخي رسانه ها برای بازگشت برخی از شخصيت هاي رژيم سابق سابق مصر به عرصه قدرت تلاش می کنند.

اماني ماجد گفت: شعار مردم در انقلاب 25 ژانويه مبنی بر سرنگوني اين رژيم بود، و قرار نيست كه با برگزاري انتخابات رياست جمهوري ، دوباره شخصيتي وابسته به رژيم سابق روي كار بيايد.

ماجد پيش بيني كرد كه دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر با رقابت مرسي و ابوالفتوح يا شفيق برگزار شود.

 23-12:47دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها