نويسنده و فعال بحريني:

دروغگویی وزیران بحرینی درباره وضعیت حقوق بشر

دروغگویی وزیران بحرینی درباره وضعیت حقوق بشر
دوشنبه 8 خرداد 1391 - 15:48

نويسنده و فعال بحريني ادعاهاي وزير کشور و حقوق بشر بحرين را درباره وضعيت برخورد با معترضان دروغ خواند و بر بحراني بودن وضعيت حقوق بشر بحرين تاکيد کرد.

"عيسي سيار" عصر دوشنبه به شبكه خبري العالم، گفت: پرونده حقوق بشر بحرين، پرونده اي پيچيده است كه كميته حقيقت ياب مستقل موسوم به كميته بسيوني مسوول رسيدگي به آن است. كميته بسيوني به خواست نظام سياسي حاكم در بحرين شكل گرفت و نتايج آن پس از ماه ها تحقيقات، شفاف وصريح بوده است.

به گفته اين نويسنده بحريني، طبق نتايج کمیته تحقیق بسیونی نيروهاي امنيتي بحرين، حقوق معترضان و بازداشت شدگان را نقض كرده و در برخی از موارد بازداشت شدگان را تا حدي تحت شكنجه قرار داده اند كه به فوت آنان در زندان منجر شده است.

عيسي سيار، با انتقاد از سخنان "شيخ راشد بن عبدالله خليفه " وزير كشور بحرين كه سازمان هاي مدافع حقوق بشر را به قضاوت يك طرفه درباره بحرين متهم کرده بود، گفت: اگر نهادهاي مدني و سازمان های مدافع حقوق بشر يك طرفه قضاوت مي كنند، تكليف كميته حقيقت يابي كه از سوي رژیم حاكم در بحرين شكل گرفته و با شفافيت و صراحت در حضور شخص پادشاه و مسوولان ارشد و سياستمداران توصيه هاي خود را بيان كرد، چگونه است؟

نويسنده و فعال سیاسی بحريني درباره ادعاي وزير حقوق بشر دولت بحرين كه منكر وجود زندانيان سياسي در اين كشور شده بود، گفت: وي بايد به نحوي واقع بينانه در شوراي حقوق بشرسازمان ملل که در آن هياتهاي عالي رتبه بين المللي حضور داشتند و از حقيقت امر در بحرين اطلاع داشتند، سخن می گفت.

14:37.05/28

 

 پربیننده ترین خبرها